Menu Luk

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2017.

Efter kaffebordet gik vi i gang med at afvikle den ekstraordinære generalforsamling.

Vi var den imponerende forsamling af 8 medlemmer incl. bestyrelsen; men vi var beslutningsdygtige.

Oliver Bach blev valgt til dirigent.

De 3 forslag, som var udsendt til alle medlemmer, blev en efter en alle vedtaget ensstemmigt.

Under eventuelt orienterede Tommy omkring skoleflyet, der var udlånt til “Learn to fly”.

Da flyet skulle til Årseftersyn på bestemt dato, og der var en del timer tilbage vi kunne flyve, var det en ren indtægt, at få disse timer brugt ved hjælp af “Learn to fly”. Så WIN WIN.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og i en dejlig atmosfære. Tak til dem der mødte op.

PS. Vedtægterne er nu rettet, så de passer med det vi har vedtaget den 29. april, og kan ses på hjemmesiden under Klubinfo