Menu Luk

Besøg af ATC flyveledere fra Karup den 22. februar 2018. Se mere…

Flyvelederne fra karup vil meget gerne besøge de midtjyske flyveklubber. EKHG får besøg den 22. februar.

Meningen er at starte et tættere samarbejde med civile brugere af EKKA luftrum. Anledningen er, at der de seneste par år har været en stigende tendens til uheldige episoder angående tilladelser til at benytte Karups kontrollerede luftrum. I Karup er de ellers rigtig glade for det gode samarbejde de har med os klubber/pladser og vores brugere, så dette tiltag skal ses som en invitation til dialog og styrket samarbejde med henblik på at øge flyvesikkerheden. De tror på, at for at de kan nedbryde eventuelle barrierer for samarbejde og forståelse, er de udover kommunikationen på radio, telefon og emails, nødt til også at mødes fysisk så vidt muligt.

De vil gennemføre en kampagne, hvor de vil benytte bl.a. plakater, video på ex. Youtube, årlige møder med repræsentanter fra klubberne/flyvepladserne og andre relevante interessenter, Flyinn arrangement på FSN Karup og besøg fra ATC Karup i klubberne.

Det sidste tiltag, altså at ATC Karup kommer til os, er det de vil bede os tage stilling til. De vil altså gerne tilbyde at flyveledere fra Karup kommer ud til os en aften eller en dag, eksempelvis en klubaften, hvor de så vil sætte ca 2 timer af til, at de kan fortælle lidt om deres udfordringer og invitere til dialog om hvad der nu måtte være på hjertet fra os og vores medlemmer. Udfordringen er at de ikke har ressourcer til at besøge samtlige klubber/pladser der benytter EKKA luftrum, og derfor har de udvalgt 5 pladser. Tanken er så, at når der er fastlagt datoer for disse besøg, vil de invitere de resterende klubber til disse møder så alle kan få mulighed for at deltage. De kommer til Herning den 22. februar 2018.

Arrangementet bliver afholdt i terminalbygningen sammen med Midtjysk Flyveklub m. flere.   Nærmere følger