Menu Luk

Lejeregler

LEJEREGLER
OY-BHI | Cessna 172N

Du skal naturligvis være gyldig medlem af Herning Motorflyveklub, samt DMU for at kunne flyve i OY-BHI

Der er selvrisiko på 5.000 kr. både ved skoling og privatbrug. Beløbet betales af skadevolder. Laver man en skade skal klubbens flyansvarlige OMGÅENDE kontaktes.

Motoren må ikke startes, så propellen blæser ind i hangaren og dermed er til fare og gene for de øvrige fly. Vend altid flyet 90 grader i forhold til hangaren eller endnu bedre – luk portene.

Der faktureres den højeste forbrugte tid – hvad enten det er tachotid eller airbornetid, dog minimum 30 minutter.

OY-BHI må ikke uden forudgående aftale benyttes til overnattende ture.

Alle klubmedlemmer har samme ret til maskinen – uanset om man er elev eller bare skal ud og flyve en hygge tur. Maskinen må således ikke blokbookes til f.eks. skoling før er lavet konkrete aftaler om flyvetimer med de enkelte elever.

Maskinen må kun benyttes til skoleflyvning under Herning Motorflyveklubs registrerede facilitet og med dennes instruktører. Maskinen må kun benyttes i forbindelse med eksterne flyveskoler og kommercielle foretagender med forudgående samtykke fra bestyrelsen. Samtykke til dette kan som udgangspunkt kun gives såfremt maskinen ellers ikke vil kunne opretholde sin rentabilitet.

Kun godkendte ICAO flyvepladser må benyttes, medmindre bestyrelsen forudgående har givet tilladelse til afvigelse fra denne regel.

Benyttes en booket tid ikke, betales for én time medmindre aflysning sker senest én time før. Er maskinen ikke overtaget til tiden + 30 minutter, betales én time af den udeblevne, og en anden kan leje maskinen i stedet.

Alle operationer uden radiokontakt til tårnet på EKHG (starter og landinger) skal pga. VVM indføres i journalen ved mønttelefonen, eller rapporteres på www.ekhg.dk/online-logbog samme dag.

Maskinen skal som minimum afleveres i samme stand som den er modtaget.

Ved fejl og mangler skal driftgruppen omgående kontaktes!

Priser: Den aktuelle pris fremgår altid af www.herningmotorflyveklub.dk

Alle regninger skal betales inden 8 dage efter fakturadato, herefter skal udover det fakturerede beløb endvidere betales 2% samt 50 kr. i rykkergebyr.

Det er eleverne på Flyveskolen, der udfører vask og polering af maskinen. Maskinen skal grundigt vaskes, poleres, støvsuges og behandles indvendigt 1 gang om året i foråret. I sommerhalvåret skal maskinen vaskes 1 gang om måneden, i vinterhalvåret skal den vaskes 1 gang i kvartalet. Eleverne koordinerer med instruktørerne, hvem der forestår de enkelte opgaver.

Det er alle brugernes pligt, at sørge for at afvaske vinduer osv. hvis disse efter endt flyvning er snavsede. Bemærk at flyruder er MEGET skrøbelige og ridses utrolig let. Skyl af med rent vand først og brug ALDRIG skuresvampe eller hårde børster eller stærke kemikalier. Rent vand og lidt sæbe samt forsigtig håndfladevask eller blød og kortvarig brug af børste er den bedste løsning.

Der skal altid leanes korrekt under flyvning. Hvis man undlader at leane forøges brændstofforbruget markant og dette vil umuliggøre en lav timepris. Husk derfor at bruge EGT’en og leane korrekt.

Der skal såvidt muligt tankes hvor det er billigst. Priserne svinger, så på www.herningmotorflyveklub.dk findes information om hvor der bør tankes. Maskinen har selvfølgelig kort til både EKHG fuel og Statoil, så der er masser af muligheder.