Menu Luk

Flyveskolen – Teoriforløb

Teoriundervisningen gælder faktisk både til UL-, LAPL- og PPL certifikat. Undervisningen skal omfatte 9 fag, som du kan læse mere om på denne side. Det er dygtige klubmedlemmer og piloter, der står for den teoretiske undervisning på Flyveskolen i Herning, og lovkravet er at der skal være minimum 120 undervisningstimer af. Derudover kommer prøveforberedelse og “lektier”, som samlet ca. udgør et par timers hjemmearbejde med opgaver hver uge. Undervisning foregår 2 aftener om ugen, hver mandag og onsdag fra 19:00 til 21:00 på Herning Lufthavn.Teoriundervisningen favner rigtig bredt og du kommer igennem alle tænkelige aspekter af flyvning og aerodynamik, og er i det hele taget ret spændende og relevant.

Love og bestemmelser, indledes med en orientering om internationale og nationale lovgivningsmyndigheder og flyveorganisationer. Så følger en gennemgang af reglerne om registrering af danske luftfartøjer og hvordan man med 1 eller 3 års mellemrum får fornyet flyets luftdygtighedsbevis. Lufttrafikreglerne, både for kørsel på flyvepladser og for flyvning gennemgås. Det vigtigste er opdelingen af luftrummet i forskellige klasser og reglerne for hvordan man skal færdes de forskellige steder. Allersidst lærer vi om certifikater og hvorledes man bevarer gyldigheden af disse.

Aeroplan og motorlære omhandler flyets og motorernes opbygning. Der gøres meget ud af hvor meget du må belaste dit fly under manøvrering. Motorlære giver et grundigt indblik i betjeningen af luftkølede boxermotorer. Derudover skal du lære om instrumenter og udstyr i flyet.

Flyvepræstationer og planlægning af flyvning er det praktiske fag hvor man i tabeller finder flyets præstationer, f.eks. start og landingsdistancer, flyvehastigheder i stillestående luft. For at finde disse ting, har man først lavet en vægt og tyngdepunktsberegning for flyet. Flyveruter opmåles og der beregnes vindafdrift og flyvefart på Flight Computeren (lykkehjulet).

Menneskelig ydeevne og begrænsninger er faget hvor vi lærer lidt om os selv som piloter og hvor vores begrænsninger ligger. Der er lidt om ilt og iltmangel, om G-kræfter m.m. Vores sanseorganer og sanseindtryk samt hvordan disse indgår i vores situationsopfattelse, og deraf følgende handlinger, udgør en stor del af pensummet i dette fag.

Meteorologi fylder meget i det samlede pensum. Naturligt nok, for du skal jo efterfølgende ud i ”vejret” og flyve rundt. Vi gør dig klar til at foretage en indsamling af vejrudsigter og analyser så du kan vurdere om det er flyvevejr. Hvis du så er i tvivl lærer vi dig også, at der ikke er tvivl. (om at flyvning skal undlades!)
Navigation omfatter teorien til det flyvning egentligt drejer sig om. At bevæge sig fra et sted til et andet og hvordan du beregner ruten fra et sted til et andet. Flight Computeren bruges flittigt i dette fag, som også indgår i den praktiske skoling.

Operationelle procedurer er læren om f.eks. procedurer for anflyvning af en flyveplads. Det er procedurer for sikkerhed i forbindelse med udførelse af en flyvning samt procedurer for støj og miljøpåvirkninger ved flyvning i naturfølsomme områder.
Vi kommer også ind på hvad du gør, hvis uheldet er ude og du skal indrapportere dette.

Flyveprincipper er læren om luftens dynamik og hvordan vi får skabt opdrift så vi kan bevæge os op i luftrummet. Det er også her du lærer om flyets stabilitet og om manøvrer som stall og spind. Du lærer hvad der sker hvis flyets begrænsninger overskrides.