Menu Luk

Flyveskolen – N-BEG radio

Nationalt begrænset radiobevis

N-BEG står for nationalt begrænset radiobevis. Det vil sige radiobeviset giver tilladelse til at foretage dansk sproget VHF telefoni fra et luftfartøj i forbindelse med VFR flyvning. Du kan anvende dit radiobevis i København og Sønderstrøm FIR, Rønne TMA og CTR samt Faroe Sector, der alle anvender dansk fraseologi.

Efter at have været til teoriprøve i de øvrige fag påbegyndes undervisning med henblik på erhvervelse af Nationalt Begrænset radiocertifikat ( N-Beg ). Der er sat ca. 35 timer af til at lære det, og du skal lære om bestemmelserne for kommunikation, procedurer og standardfraseologi og det fonetiske alfabet. Du kommer gennem simulerede flyveture, der gør dig i stand til at føre korrekt kommunikation i alle flyvningens faser.

Undervisningen omfatter følgende vidensområder

 • Telegramkategorier og prioritetsrækkefølge
 • Tale og mikrofonteknik
 • Det fonetiske alfabet
 • Afgivelse af tal
 • Dansk standardfraseologi
 • Dansk fraseologi i forbindelse med pejlinger
 • Kaldesignaler for luftfartøjer
 • Kaldesignaler for lufttrafiktjenesteenheder
 • Oprettelse af radioforbindelser
 • Rettelser og gentagelser
 • Kvittering
 • Svigtende radioforbindelse ( COM – procedurer )
 • Prøveopkald
 • Læselighedsskala
 • Nød- og ilsignaler (COM – procedurer )
 • Anv. Af VFG til løsning af spørgsmål vedr. Com. frekvenser
 • Frekvens og bølgelængde
 • Bølgetyper ( N0N, A1A, A2A, A3E og F3E )
 • Radiobølgernes udbredelse i VHF og UHF områderne
 • Frekvensbeskyttelse
 • Kanalafstand
 • Squelsch
 • Nødradioudstyr og afprøvning af disse, samt rapportering af hørte signaler.

 

Radioprøve

For at kontrollere at du har disse færdigheder afholder SLV en prøve, der foregår på Herning Lufthavn.
Prøven består af 2 dele:

 • Besvarelse af en Multiple Choice med 24 spørgsmål ( 18 skal være korrekt besvaret for at du kommer videre i prøven )
 • Anvendelse af korrekt fraseologi i forbindelse med en simuleret flyvetur.