Menu Luk

Flyveskolen – Prøver

Når du tager dit certifikat, skal du aflægge prøver for SLV. Prøverne er delt op i fire teoretiske og en praktisk.

Teoretiske prøver

De teoretiske prøver tages normalt umiddelbart efter teoriundervisningen er afsluttet, men i år har vi delt fagene op, så vi går til teoretisk prøve af 2 gange. Det betyder at man kan fokusere mere på de enkelte fag, i stedet for at skulle kunne hele materialet i hovedet på samme tid. Alle teoriprøver er såkaldte “multiple choice” opgaver, hvor kravet er at 75 % skal være korrekt besvaret.

De små teoretiske prøver
Første gang aflægger vi de 3 ”små” prøver, som er “Aeroplan og motorlære”(32 spørgsmål) , “Love og bestemmelser”(16 spørgsmål)samt “Menneskelig ydeevne og begrænsninger”(16 spørgsmål).
Det betyder at den sidste del af undervisningen målrettet kan fokuseres på den ”store” prøve.

Den store teoretiske prøve
Den store prøve hedder “Flyvningens planlægning og udførelse” og omfatter navigation, meteorologi, præstationer og operationelle procedurer. Den består af 44 spørgsmål, som du har to timer til at løse.

Praktisk prøve

Når du er fyldt 17 år og har færdiggjort skolingsforløbet på mindst 30 timer(LAPL) kan du indstilles til den endelige prøve. I gamle dage var det kun en SLV godkendt kontrollant, der kunne eksaminere. Det tog SLV sig mere en rigeligt betalt for, næsten 7.000 kroner for en prøve. I dag er det Dansk Motorflyve Unions kontrollanter der gør det – og vel og mærke for bare 300 kroner.
Hvis du kan overbevise kontrollanten om at du kan fungere som fartøjschef og udøve de relevante procedurer og manøvrer udstedes certifikatet til dig.

Ud og flyve
Dagen starter med at du får udleveret en flyvetur, som du selv skal tilrettelægge. Når det er gjort hopper du og eksaminatoren ud i flyet, og du flyver ruten. Undervejs vil eksaminatoren stille dig spørgsmål, både til flyveren men også til love og regler i forbindelse med luftfart. Som regel fingerer eksaminatoren også et motorstop, som du skal redde Jer begge ud af. Det er heldigvis en smal sag for dig, for det har du og instruktøren trænet 117 gange inden du går til prøve. Når I lander igen, og alt er gået godt udsteder eksamminatoren et midlertidigt certifikat til dig.

Tillykke!